Voda CZ

O firmě

Naše firma byla založena v roce 1993 -zabývá se především montážními pracemi, spolu s dodavatelskou činností veškerých materiálů a armatur potřebných k zakládání kanalizačních řádů pro odvod komunálních odpadních vod, dále pak odvodněním pozemků, technologickými procesy čistíren pro splaškové vody, rozvodem pitné a užitkové vody a v neposlední řadě také domovním a bytovým servisem jednotlivých zařizovacích předmětů /wc, vany umyvadla ,vodovodní baterie..a pod. /.Kvalita našich služeb, hraje významnou roli v prosazení odborné montáže materiálů s nízkými udržovacími náklady , jejichž předností je dlouhá životnost a minimální ekologické zatížení pro kontaminaci pitné vody. Od roku 2003 se zabýváme také jakostí pitné vody k přímé spotřebě ve veřejných vodovodech Č.R, kvalitou vod ve studních, ve spolupráci se státními zdravotními ústavy, ministerstvem pro místní rozvoj a ministerstvem životního prostředí.